Click từng giải pháp để tìm hiểu

LiFi NaVi – Định vị khách hàng sử dụng smart lighting

Hệ thống định vị LiFi Navi ghi nhận chỗ ngồi của khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi vị trí chỗ ngồi của khách hàng

Xem chi tiết

LiFi Notification – Tương tác với khách hàng dùng Light beacon

Dành cho khách hàng muốn không gian riêng, trải nghiệm cá nhân hóa. Khi đồ uống sẵn sàng, đèn light beacon tại chỗ ngồi sẽ nháy sáng

Xem chi tiết

Light Share – Chia sẻ quyền cá nhân hóa ánh sáng cho khách hàng

Khách cần tùy chỉnh ánh sáng theo không gian riêng tư để có trải nghiệm cá nhân hóa. nhận diện khách hàng và trao quyền qua mã định danh QR code. Công nghệ chia sẻ ánh sáng với 5 lớp bảo mật

Xem chi tiết